COC “Lietuva” klano taisyklės

„Lietuva“ klanas (įkurtas 2014.02), tai draugiška vieta, kurią mes siekiame ir toliau tokia išlaikyti, nepamiršdami ir žaidimo tikslo. Kiekvienas žaidimas turi savo taisykles ir reikalavimus, mūsų klanas, taip pat turi taisykles, kuriomis siekiama išlaikyti žaidimo ir tarpusavio padoraus bendravimo dvasią. Šių taisyklių laikymasis yra kiekvieno dalyvio privaloma atsakomybė.

Priėmimas į klaną:

 • Į klaną priimami tik lietuviškai kalbantys žaidėjai, esantys 60lvl ir turintys 5lvl karius ir tik su sąlyga, kad nebūsite vulgarūs ir neišprusę, nevartosite keiksmažodžių, gerbsite kitus klano narius ir laikysitės taisyklių;
 • Priiminėjant į klaną atsižvelgiama į žaidėjo achievment‘us (jie neturėtų būti apgailėtini), taip pat į gynybos ir karių išsivystymo lygį esamame TH;
 • Išimties atveju į klaną gali būti priimami ir aktyvūs žaidėjai šiek tiek mažesnio nei 60lvl (min. TH7), tai taipogi sprendžiama iš achievment‘ų, bei išsivystymo lygio esamame TH.
 • Reikalavimai klano nariui:

 • Privalote būti aktyvus;
 • Privaloma 500 karių received per 2 savaičių sezoną (kad matytume, jog karius naudojate ne tik gynybai, bet ir puolimui), privalomo donated skaičiaus nėra. Nepiktnaudžiaukite, jei galite pasidalinkite kariais;
 • Donat‘inam griežtai tik tuos karius, kurių prašo žaidėjai. Prieš dalindami atidžiai skaitome ir jeigu tokių karių neturime, tai praleidžiame ir nemetame bet ko;
 • Jeigu iš užrašo negalite suprasti ko prašoma, galite duoti bet ką (išskyrus goblin‘us ir wallbraker‘ius).
 • Bendravimas klano chat’e:

 • Klano chat‘e susirašinėjama ir diskutuojama tik COC tematika;
 • Bendraujame draugiškai ir gerbiame kitų klano narių nuomonę;
 • Elgiamės brandžiai, nerašome nesąmonių. Kadangi chat‘o žinučių kiekis ribotas, nefloodinam, nespaminam, rašome tik rišliais ir kuo ilgesniais sakiniais, t.y. į vieną pranešimą stengiamės sutalpinti kuo didesnį informacijos kiekį;
 • Draudžiami įžeidinėjimai, provokacijos, keiksmažodžiai, grubus, nepagarbus ir įžūlus bendravimas – už šios taisyklės nesilaikymą šalinimas iš klano be įspėjimo;
 • Išimties atvejais leidžiama išreikšti nepasitenkinimą, bet tik lietuviškais keiksmais.
 • Clan Wars:

 • „Clan War“ paskelbti gali tik Leader (išimties atvejais bet kuris Co-Leader, gavęs karo paskelbimo palaiminimą iš Leader);
 • Poilsio dienomis (šventinėmis) ir savaitgaliais (šeštadienį ir sekmadienį) nekariaujame.
 • „Clan War“ vyksta 2 kartus per savaitę. CW skelbiamas kiekvieną sekmadienį 21:00 Lietuvos laiku. Išimties atvejais, kuomet karo diena (antradienis) išpuola šventinė diena – laisvadienis (Velykos, Joninės, Kūčios ir t.t.) sekmadienį karas neskelbiamas (apie tai papildomai informuojama/perspėjama bendruoju klano mail‘u). Antrasis CW dažniausiai skelbiamas iš karto po pirmojo pabaigos (kartais yra daroma vienos dienos pertrauka – poilsiui, resursų pasipildymui), atsižvelgiant, kad karo diena neišpultų savaitgalį ar šventinę dieną.
 • Mūsų klanui „per stiprių“ priešininkų nėra ir nebūna – Clan War’uose dalyvaujama VISADA;
 • Parašykite tiksliai ko norite į CW pilis gynybai, antraip karių bus duodama savo nuožiūra.
 • Donate‘inam į CW bazes tik tai ko prašoma. Jei nėra konkretaus (išsamaus) prašymo, į karo pilis dedama wizard‘ai (nuo 5lvl), archer‘iai (nuo 6lvl) arba drakonai (nuo 3lvl). Iki karo pradžios (baigiantis pasiruošimo dienai) visos klano karų bazės turi būti užpildytos;
 • Iki karo pradžios Jūsų Clan Wars bazė privalo būti gynybos režime, t.y. TH kiek įmanoma centre, o CC stovi taip, kad išvilioti gynėjus nebūtų labai paprasta;
 • Dalyvaujantis CW žaidėjas PRIVALO atlikti abi atakas:
 • 1. Pirmoji ataka yra prieš tokio pačio numerio varžovą kaip esate Jūs (pvz. esate karo lauke 6, tai puolate priešininko 6 kaimą ir t.t.), ataką atliekame iki 12:00 sekančios dienos (t.y. per ~15 valandų nuo karo pradžios);
 • 2. Antroji ataka turi būti ~5 bazėmis žemiau nuo pirmojo užpulto, jei iš priešininko nepaimta ar paimta tik viena žvaigždė. Antroji ataka skirta tam, kad galėtumėte ištaisyti puolusiųjų kolegų klaidas ir gauti dar papildomų žvaigždžių.
 • Atakos privalo vykti apgalvotai ir tik pilna armija – maksimaliu galimu pajėgumu (visa armija, CC pilis, visi spell‘ai, „išsimiegojęs“ karalius ir karalienė, nebent jie pas jus upgreid‘inasi);
 • Nežinote ar sugebėsite paimti bazę – palaukite, pasitarkite ir neskubėkite prieš puldami. Clan chat‘e Jums visada patars kokia armija, strategija ir kaip geriausiai pulti išpuolusį priešininką;
 • Miegantys, svajojantys ar neaktyvus žaidėjai CW (klano karuose) bus šalinami iš klano. Negalintys užpulti (o mes visi esame žmonės) – turi perspėti Leader/Co-Leader ar Elder iš anksto;
 • Už nepavykusius, bet gerai apgalvotus ir paruoštus puolimus niekas nepyks, net jei nėra nė vieno „Star“. Puolimai atlikti tik tam, kad užpulti nepageidaujami ir netoleruojami;
 • Galima daryti 1 puolimą (antrąją ataką) dėl „loot“ CW pabaigoje, jeigu pirmoji ataka buvo atlikta pilnu pajėgumu ir akivaizdžiai triuškinančiai laimime, kuo labiau arčiau karo pabaigos. Būtina sulaukti dviejų žaidėjų – Leader/Co-Leader arba Co-Leader/Co-Leader leidimų;
 • UŽDRAUSTA pulti tik TH, ar pulti iš savanaudišku pažiūrų tik dėl „loot“, tokie žaidėjai bus šalinami iš klano be teisės sugrįžti;
 • Jeigu klanas pralaimi, tai užpulti vistiek yra garbės reikalas. Žaidėjas privalo padaryt du puolimus. Jeigu klanas laiminėja, tai situacijos nekeičia ir pulti vistiek reikia savo lygio priešininką, besistengiant atnešt dar papildomai 1 žvaigždę.
 • Skaitom Leader/Co-Leader/Elder patarimus – tik būdami vieningi mes galime laimėti.
 • Elder:

 • Elder‘io pareigas apima: žaidėjų kandidatų užklausų į klaną priėmimas ir atmetimas, naujų žaidėjų supažindinimas su klano papročiais ir tvarka, priežiūra, kad būtų laikomasi klano bendrų ir CW taisyklių. Ginčų metu Elder‘is atlieka arbitro vaidmenį, išsiaiškina problemą, duoda įspėjimą arba pašalina iš klano;
 • Elder‘iu gali tapti žaidėjas, kuris yra aktyvus klano veikloje, išbuvęs bent kelis 2-jų savaičių sezonus klane, išsiskiriantis savo veiksmais, požiūriu, atitinkantis klano taisyklėms ir tikslams. Elder turi išsiskirti savo dvasia ir sąžiningumu.
 • Žaidėjui gali būti priskiriamas Elder statusas klano Leader/Co-Leader sprendimu;
 • Žaidėjas, kuris nori būti Elder‘iu klane, turi teisę išreikšti savo troškimą vienam iš Co-Leader/Elder. Prašymas bus nagrinėjamas. Pakartotiniai pareiškimai, dėstymai, išmaldos, reikalavimai ir t.t. nėra sveikintina ir yra neigiamas veiksnys, svarstant kandidatus;
 • Klano Leader/Co-Leader sprendimu, Elder‘io statusas gali būti pašalintas bet kuriuo žaidimo metu, jeigu žaidėjas pažeidė taisykles (bendrąsias ar CW) ar tapo neaktyvus, prieš tai nepranešęs klano chat‘e neaktyvumo priežasties.
 • Co-Leader

 • Co-Leader‘iu gali tapti žaidėjas, kuris parodė savo organizacinius įgūdžius būdamas Elder‘iu;
 • Žaidėjas gali būti paskirtas Co-Leader tik klano Leader‘io sprendimu;
 • Co-Laeder‘is atlieka visas funkcijas kaip ir Elder‘is, papildomai dalyvauja svarbių sprendimų priėmime on-line diskusijose klano chat‘e;
 • Klano Leader‘io sprendimu, Co-Lyder‘io statusas iš žaidėjo gali būti pašalintas bet kuriuo metu, jeigu žaidėjas pažeidė taisykles (bendrąsias ar CW).
 • Kita:

 • Tuo atveju, jeigu žaidėjas laikinai negali dalyvauti žaidime, tarkim išvyksta į komandiruotę, atostogų, šeimyninės problemos ir pan., žaidėjas privalo informuoti klano Lyder‘į arba vieną iš Co-Leader/Elder, siekiant išvengti pašalinimo iš klano už neaktyvumą;
 • Jeigu Jūs norite pailsėti, ar negalite aktyviai dalyvauti CW, visuomet galite laikinam pereiti į mūsų dukterinį klaną „LT Chill”, o kai vėl būsite pasiruošę aktyviai dalyvauti žaidime ir klanų karuose (CW) – sugrįžti į pagrindinį klaną „Lietuva“;
 • Jeigu turite pasiūlymų, pastabų ar kažkas neaišku – visada galite kreiptis klano chat’e. Visi maloniai ir draugiškai stengsis padėti, suprasti bei duoti naudingų patarimų.
 • Pašalinimas iš klano:

 • Klano taisyklių (bendrųjų ar CW) pažeidimo atveju žaidėjas gauna griežtą įspėjimą iš Lyder/Co-Leader/Elder, pakartotinu atveju nusižengus taisyklėm žaidėjas bus šalinamas iš klano be įspėjimo.